Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2387229

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2387229

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2387229
Onderwerp Vaststellen Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-04-2019 14:32:03
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2284944 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2284944 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening op het onderzoeksrecht van de raad Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2284944 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2284944 Raadsbesluit