Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2387164

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2387164

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2387164
Onderwerp Overzicht Moties en Toezeggingen
Ingekomen/gepubliceerd 11-04-2019 09:11:57
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De Christen/Unie wil graag weten hoe het er nu voorstaat met "verbieden roken rond speeltuinen" (motie 18a Kadernota 2018). De wethouder zegt dit antwoord toe.
De VVD vraagt of er nog verdere voortgang is op de oude moties van 2016 en 2017.