Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2386894

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2386894

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2386894
Onderwerp Provincie Zuid-Holland: Gemeenschappelijk financieel toezichtkader en Begrotingscirculaire Gemeenten 2020-2023
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 11-04-2019 09:11:57
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 2284620 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Begrotingscirculaire Gemeenten 2020 - 2023 Bijlage
Icoon voor documenttype Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK 2020 Bijlage