Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2386894

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2386894

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2386894
Onderwerp Provincie Zuid-Holland: Gemeenschappelijk financieel toezichtkader en Begrotingscirculaire Gemeenten 2020-2023
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 11-04-2019 09:11:57
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.