Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2382373

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2382373

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2382373
Onderwerp Vaststellen wijziging Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en het stellen van beleidsregels inzake invoering en uitbreiding parkeerregulering (VOORSTEL IS IN DE RAAD VAN 28 MEI 2019 VERWORPEN)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Onderwerp Vaststellen wijziging Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en het stellen van beleidsregels inzake invoering en uitbreiding parkeerregulering (VOORSTEL IS IN DE RAAD VAN 28 MEI 2019 VERWORPEN)
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJM Vissers, tel.no. 770 4938
Datum B&W Besluit 02-04-2019
Agendacommissie 16-04-2019
Raad 28-05-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Helder en transparant vastleggen welke criteria en stappen gelden (spelregels) voor de invoering en uitbreiding van parkeerregulering in de vooraf aangewezen gebieden. Daarmee wordt parkeeroverlast (het waterbedeffect) tegengegaan in de gebieden die net buiten de parkeerreguleringsgebieden liggen. Tevens wordt met dit voorstel invulling gegeven aan een meer sturend parkeerbeleid. Dit is in het coalitieakkoord en de Koersnota opgenomen, inclusief het hanteren van een grotere tarief differentiatie voor de bewonersvergunning.

Gepubliceerd 15-04-2019