Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2382362

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2382362

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2382362
Onderwerp Kenbaar maken inhoudelijke uitgangspunten en vaststellen proces Investeringsplan Sociaal Domein
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 11-04-2019 13:05:48
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kenbaar maken inhoudelijke uitgangspunten en vaststellen proces Investeringsplan Sociaal Domein Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Investeringsplan Sociaal Domein Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2280178 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage bij de Startnotitie Investeringsplan Sociaal Domein Aanleiding en context.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit Investeringsplan Sociaal Domein B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2280178 Raadsbesluit