Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2382362

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2382362

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2382362
Onderwerp Kenbaar maken inhoudelijke uitgangspunten en vaststellen proces Investeringsplan Sociaal Domein
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 11-04-2019 13:05:48
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 16 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de startnotitie als hamerstuk te sturen naar de raad.