Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2382250

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2382250

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2382250
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken dossier Chemours - Dupont (april 2019)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken dossier Chemours - Dupont (april 2019)
Programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, tel.no. 770 4837
Datum B&W Besluit 26-03-2019
Adviescommissie 16-04-2019
Raad 23-04-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met de raadscommissie is afgesproken om de raad minimaal drie maal per jaar te informeren over de stand van zaken op het dossier Chemours en DuPont.

Gepubliceerd 15-04-2019