Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2382250

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2382250

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2382250
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken dossier Chemours - Dupont (april 2019)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 april 2019 20:30 - Adviescommissie
Besluit:
De commissie spreekt haar zorgen uit over het dossier. Hoe meer info er naar buiten komt, hoe zorgwekkender de situatie lijkt te zijn. De commissie vraagt naar de rol van de Omgevingsdienst ZHZ en hoe het college ervoor gaat zorgen dat het dossier minimaal net zoveel aandacht krijgt bij nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Wethouder Van der Linden geeft aan dat de DCMR verantwoordelijk is, maar dat beide diensten goed met elkaar communiceren. Eis blijft minimalisatie van de uitstoot van gevaarlijke stoffen op basis van best beschikbare technieken. Dat geldt voor zowel Chemours als Dupont. Het college blijft de gedeputeerden aandacht vragen voor dit dossier.

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.