Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2382243

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2382243

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2382243
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag klachten 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 11-04-2019 09:11:57
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag klachten 2018
Programma Lerend en Ondernemend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, tel.no. 770 4176
Datum B&W Besluit 02-04-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het jaarverslag klachten wordt elk jaar door het college vastgesteld en ter informatie aan de raad gezonden. Op grond van artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht worden elk jaar de geregistreerde klachten gepubliceerd. Door de toezending van het jaarverslag aan de raad wordt invulling gegeven aan die wettelijke plicht.

Gepubliceerd 11-04-2019