Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2380900

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2380900

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2380900
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van fractie VVD inzake inzameling bedrijfsafval door Netwerk
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van fractie VVD inzake inzameling bedrijfsafval door Netwerk Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van fractie VVD inzake inzameling bedrijfsafval door Netwerk Antwoordbrief