Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2379518

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2379518

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2379518
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen Uitvoeringsprogramma 2019 fietsnota 'Dordt fietst verder!'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Status Aangenomen
Titel A3 Amendement Bildersteeg
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Het ontwerp raadsbesluit als volgt te wijzigen: 1. het Uitvoeringsprogramma 2019 fietsnota 'Dordt fietst verder!' vast te stellen met uitzondering van de maatregel 'Fietsverlichting Bildersteeg' (maatregel 5 en paragraaf 3.5); 2. de € 95.000,- vanwege het vervallen van fietsverlichting Bildersteeg terug te laten vallen aan het Uitvoeringsprogramma fiets 2020-2022; 3. een uitvoeringskrediet van € 163.000,- (€ 258.000,- minus € 95.000,- fietsverlichting Bildersteeg) beschikbaar te stellen om de maatregelen uit te voeren en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen bij de tweede verzamelwijziging 2019; 4. eventueel onbenut uitvoeringskrediet voor fietsmaatregelen terug te laten vallen aan het Uitvoeringsprogramma fiets 2020-2022.
A3 Amendement Bildersteeg.pdf
Stemming A3 Amendement -Bildersteeg-.pdf