Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2378377

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2378377

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2378377
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vaststellen Jaarprogramma Wabo-brede taken en werkzaamheden 2019 OZHZH
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 april 2019 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen. Wel wil de commissie graag nog een keer in gesprek met de Omgevingsdienst ZHZ over diverse thema's.