Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2377640

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2377640

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2377640
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties GroenLinks, PvdA, D66 en Gewoon Dordt inzake belemmering voor bouw van woningen voor jongeren
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2313481 Nee Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties GroenLinks, PvdA, D66 en Gewoon Dordt over belemmeringen voor bouw van woningen voor jongeren M den Boer programma 17-01-2019