Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2377640

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2377640

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2377640
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties GroenLinks, PvdA, D66 en Gewoon Dordt inzake belemmering voor bouw van woningen voor jongeren
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van inzake belemmering voor bouw van woningen voor jongeren Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van inzake belemmering voor bouw van woningen voor jongeren Antwoordbrief