Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2377640

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2377640

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2377640
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties GroenLinks, PvdA, D66 en Gewoon Dordt inzake belemmering voor bouw van woningen voor jongeren
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
   
Vergadering - Grote Projecten - woensdag 20 november 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 juni 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie betrekt de antwoordbrief bij de consultatie over de lokale paragraaf van de Woonvisie. De antwoordbrief wordt wederom toegevoegd bij de bespreking van de definitieve versie van de lokale paragraaf.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 april 2019 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van GroenLinks besluit de commissie de antwoordbrief in de commissie te bespreken met als bespreekpunt in hoeverre het college de bestaande belemmeringen (minimumeis oppervlakte woningen en de parkeernorm) wil opheffen.