Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2377627

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2377627

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2377627
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van fractie SP inzake GOV65+ en rolstoelers in MLL
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van fractie SP inzake GOV65+ en rolstoelers in MLL Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van fractie SP inzake GOV65+ en rolstoelers in MLL Antwoordbrief