Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2377477

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2377477

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2377477
Onderwerp Overzicht stand van zaken Toezeggingen
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 april 2019 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Vanwege het tijdstip van de vergadering wordt de commissie gevraagd eventuele opmerkingen bij het overzicht per email bij de commissiegriffier aan te leveren.