Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2376417

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2376417

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2376417
Onderwerp Consultatie Ambitiedocument Spoorzone
Ingekomen/gepubliceerd 28-03-2019 16:06:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Memo aanbieding ambitiedocument Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Spoorzone Ambitiedocument Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie inhoud Spoorzone Raadscie Grote Projecten 3 april 2019 Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie MW vervolgproces Spoorzone raadscie 3 april 2019 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Ambitiedocument Spoorzone Voorblad stukken