Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2376407

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2376407

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2376407
Onderwerp Vaststellen takenpakket commissie Grote Projecten
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 28-03-2019 16:06:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel wijziging takenpakket commissie Grote Projecten Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit wijziging takenpakket commissie Grote Projecten Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 190321 MEMO commissie GP - Takenpakket commissie Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen takenpakket commissie Grote Projecten Voorblad stukken
Icoon voor documenttype RV Vaststellen wijziging takenpakket cie. Grote Projecten Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype RB Vaststellen gewijzigd takenpakket cie. Grote Projecten Raadsbesluit