Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2376407

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2376407

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2376407
Onderwerp Vaststellen takenpakket commissie Grote Projecten
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 28-03-2019 16:06:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Commissie Grote Projecten - woensdag 3 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is van mening dat de commissie Grote Projecten zich bezig zou moeten houden met alle grotere ontwikkelprojecten die samenhangen met de Groeiagenda. Westelijke Dordtse Oevers hoort daar wat de commissie betreft bij. Kleinere ontwikkelingen zoals Wielwijk-Crabbehof horen daar dan niet bij. De suggestie wordt daarbij gedaan de commissie waar mogelijk aan te vullen met partners uit het veld. De commissiegriffier legt de commissie schriftelijk nog een raadsbesluit ten aanzien van het takenpakket voor waarna dat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 23 april kan.