Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2375987

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2375987

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2375987
Onderwerp Afschriftbrief Stichting Het Wantij aan Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake lozing pfoa en genX in het Wantij door waterbedrijf Evides te Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Bijlage Evides industriewater / Du Pont productie demiwater uit oppervlaktewater Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage plattegrond met lozingspunt/constructie Bijlage