Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2373992

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2373992

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2373992
Onderwerp GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid: reactie zienswijze begrotingswijziging 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-04-2019 13:14:26
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 2272098 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Besluit begrotingswijziging 2019 Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Nota van reactie zienswijzen op voorstel begrotingswijziging 2019 SOJ / ZHZ Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Nota van reactie zienswijzen begroting 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat