Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2373531

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2373531

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2373531
Onderwerp Vormen van bestemmingsreserve Strategische Investeringen voor Zuidelijk Stationsgebied en het beschikbaar stellen van krediet
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Onderwerp Vormen van bestemmingsreserve Strategische Investeringen voor Zuidelijk Stationsgebied en het beschikbaar stellen van krediet
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 98 - Herinrichting Stationsgebied
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JS Mahboeb
Datum B&W Besluit 19-03-2019
Agendacommissie 16-04-2019
Raad 28-05-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het project draagt verder bij aan de ambitie uit de groeiagenda om 10.000 extra woningen te realiseren. Zonder een goede bereikbaarheid kan deze ambitie niet behaald worden. Ook draagt het project bij aan de geformuleerde ambities uit de Koersnota Mobiliteit, de ambities uit het coalitieakkoord, de doelstellingen uit de Fietsnota 'Dordt fietst verder!' en de doelen uit de begroting 2019.

Gepubliceerd 15-04-2019