Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2373110

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2373110

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2373110
Onderwerp Evaluatie jaarwisseling 2018 - 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-04-2019 13:07:53
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de jaarwisseling 2018/19 en de viering van Oud en Nieuw in de toekomst. Daarbij wordt, naast de vuurwerkvrije zones, ook betrokken het toestaan of verbieden van vreugdevuren en een mogelijk centraal vuurwerk bij het Groothoofd. Op basis van alle reacties zegt de burgemeester toe voor de zomer te komen met een notitie over de viering van de komende jaarwisseling. De evaluatie 2018-2019 kan ter kennisname naar de raad.