Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2372962

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2372962

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2372962
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzen alcoholvrije gebieden Wielwijk en Crabbehof
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2019 13:23:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzen alcoholvrije gebieden Wielwijk en Crabbehof
Programma Leefbaar en Veilig Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 140 - Sociale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar JH Boogaard
Datum B&W Besluit 19-03-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de aanwijzing van de winkelcentra Wielwijk en Crabbehof en het Crabbehofpark als gebieden waar het verboden is om openlijk alcohol te gebruiken.

Gepubliceerd 26-03-2019