Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2372953

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2372953

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2372953
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak n.a.v. Rekenkameronderzoek Samenspel bij subsidies
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2019 13:27:55
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak n.a.v. Rekenkameronderzoek Samenspel bij subsidies
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 36 - Onderzoeksrapporten Rekenkamercommissie Dordrecht
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar A. Buizert
Datum B&W Besluit 19-03-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op grond van een toezegging van de wethouder in de commissievergadering van 18 september 2018 wordt de raad geinformeerd over het plan van aanpak naar aanleiding van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek Samenspel bij subsidies.

Gepubliceerd 26-03-2019