Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2372953

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2372953

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2372953
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak n.a.v. Rekenkameronderzoek Samenspel bij subsidies
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2019 13:27:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2019.