Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2372947

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2372947

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2372947
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Prins-'t Hart
Datum B&W Besluit 19-03-2019
Agendacommissie 16-04-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De bestemmingsherziening betreft een kavel waar op dit moment twee bouwvlakken liggen. Voorgesteld wordt om hier één bouwvlak van te maken. Deze ontwikkeling vormt de basis voor onderhavig ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer'.

Gepubliceerd 15-04-2019