Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2372947

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2372947

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2372947
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebief inzake ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief Ter inzage leggen ontwerp bp 3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Toelichting ontwerpbestemmingsplan Keerweer Bijlage
Icoon voor documenttype Regels ontwerpbestemmingsplan Keerweer Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding ontwerpbestemmingsplan Keerweer Bijlage