Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2372947

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2372947

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2372947
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 april 2019 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.