Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2372905

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2372905

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2372905
Onderwerp Instemmen met startnotitie Herijking Cultuurbeleid
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 27-03-2019 12:49:22
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met startnotitie Herijking Cultuurbeleid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met startnotitie Herijking Cultuurbeleid Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Startnotitie Herijking Cultuurbeleid OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Dordtse cultuurtaart Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2, planning proces Cultuurbeleid Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3, Evaluatie De kracht van het lokale 2.0 2011 - 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit Herijking Cultuurbeleid B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2271022 Raadsbesluit