Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2372905

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2372905

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2372905
Onderwerp Instemmen met startnotitie Herijking Cultuurbeleid
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 27-03-2019 12:49:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2019 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. Stemverklaringen van GroenLinks en PVV.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 15 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

N.a.v. de gesprekken tijdens de themabijeenkomst besluiten de aanwezige raads- en commissieleden de startnotitie als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van 28 mei 2019.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit tot bespreking op voorstel van fractie CDA:
- In de uitgangspunten is te weinig aandacht voor amateurkunst.
- Gewenste discussie: eerst wat we willen bereiken en daarna hoe we het geld gaan verdelen. Nu wordt een groot deel van het budget uitgegeven aan reguliere subsidies en dat hoeven we niet per se in stand te houden.