Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2372894

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2372894

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2372894
Onderwerp Vaststellen Gebiedsindeling Omgevingsvisie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 21-03-2019 15:34:34
Onderwerp Vaststellen Gebiedsindeling Omgevingsvisie
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Wijsman, tel.no. x
Datum B&W Besluit 19-03-2019
Toelichting

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingsvisie is het verplichte instrument dat iedere gemeente dient op te stellen in het kader van de aankomende wet. In de Omgevingsvisie worden de kaders en de lange termijn ambities voor de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Dordrecht gesteld. Het komende jaar wordt de Omgevingsvisie voor Dordrecht opgesteld. Hiervoor zijn er een aantal stappen die moeten worden gezet. In de startnotitie voor de Omgevingswet van 19 juni 2018 zijn deze stappen vastgesteld. De volgende stap die moet worden genomen in het opstellen van de Omgevingsvisie is het organiseren van het proces voor de gebiedsuitwerking voor de Omgevingsvisie. Om dit proces behapbaar te maken is Dordrecht ingedeeld in zes gebieden. In de zes gebieden worden bijeenkomsten met bewoners, ondernemers, raadsleden en andere stakeholders georganiseerd om de integrale gebiedsgerichte uitwerking vorm te geven. In dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd het voorgestelde proces voor de gebiedsuitwerking vast te stellen en de voorgestelde gebiedsindeling en gespreksthema's van Dordrecht te hanteren als basis voor deze gesprekken met de stad.

Gepubliceerd 21-03-2019