Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 236904

Gemeente Dordrecht

Dossier - 236904

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 236904
Onderwerp Vaststellen respectievelijk intrekken van straten en stratenbeloop in Dordtse Kil III, Industriegebied West en Amstelwijck en opnieuw vaststellen van de namen van de waterlopen Westkil, Mallegat en Krabbegeul
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 14-09-2009 15:52:57
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen respectievelijk intrekken van straten en stratenbeloop in Dordtse Kil III, Industriegebied West en Amstelwijck en opnieuw vaststellen van de namen van de waterlopen Westkil, Malle Voorblad stukken
Icoon voor documenttype benoeming straten en vaststellen stratenbeloop Industriegebied West (raadsvoorstel) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen c.q. intrekken straten en stratenbeloop in Dordtse Kil III etc. Raadsbesluit
Icoon voor documenttype benoeming straten en vaststellen stratenbeloop Industriegebied West (ontwerpbesluit Raad) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype benoeming straten en vaststellen stratenbeloop Industriegebied West (bijlage) Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype benoeming straten en vaststellen stratenbeloop Industriegebied West (B&W besluit) B&W besluit