Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 236904

Gemeente Dordrecht

Dossier - 236904

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 236904
Onderwerp Vaststellen respectievelijk intrekken van straten en stratenbeloop in Dordtse Kil III, Industriegebied West en Amstelwijck en opnieuw vaststellen van de namen van de waterlopen Westkil, Mallegat en Krabbegeul
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 14-09-2009 15:52:57
Onderwerp Vaststellen respectievelijk intrekken van straten en stratenbeloop in Dordtse Kil III, Industriegebied West en Amstelwijck en opnieuw vaststellen van de namen van de waterlopen Westkil, Mallegat en Krabbegeul
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Veen, (078) 639 6587
Datum B&W Besluit 08-09-2009
Datum verzending 16-09-2009
Agendacommissie 22-09-2009
Adviescommissie -
Raad 29-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting De naamgeving van straten e.d. en waterlopen, alsmede het (anders) vaststellen van het stratenbeloop is een bevoegdheid van de raad. Het college doet u bijgaand een voorstel hiertoe om een aantal in het raadsvoorstel genoemde redenen.
Gepubliceerd 14-09-2009