Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 236892

Gemeente Dordrecht

Dossier - 236892

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 236892
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet voor het uitvoeren van renovatie-/herstelwerkzaamheden ten behoeve van de afmeervoorzieningen aan Riedijkshaven, Bomhaven en Buiten Kalkhaven
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 14-09-2009 15:41:49
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaarstellen krediet voor het uitvoeren van renovatie-/herstelwerkzaamheden ten behoeve van de afmeervoorzieningen aan Riedijkshaven, Bomhaven en Buiten Kalkhaven Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel inz. krediet renovatie afmeervoorzieningen aan Riedijkshaven, Bomhaven en Buitenkalkhaven.pdf Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype krediet renovatie afmeervoorzieningen aan Riedijkshaven, Bomhaven en Buitenkalkhaven (ontwerpbesluit Raad) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype krediet renovatie afmeervoorzieningen aan Riedijkshaven, Bomhaven en Buitenkalkhaven (B&W besluit) B&W besluit
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen krediet t.b.v. renovatie Riedijkshaven etc. Raadsbesluit