Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2367745

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2367745

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2367745
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VSP over Verzilverlening
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 17:10:17
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2489682 Nee Instemmen met continuering Blijverslening D Coenen programma 04-11-2019
2426052 Nee Vervolgvragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie VSP over Verzilverlening D Coenen programma 05-08-2019
2339127 Nee Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie VSP over verzilverlening D Coenen programma 07-02-2019