Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2367619

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2367619

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2367619
Onderwerp Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake aanmelden experiment Crisis- en herstelwet bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 18:08:48
Onderwerp Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake aanmelden experiment Crisis- en herstelwet bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Eelco Hoff
Datum B&W Besluit 12-03-2019
Agendacommissie 19-03-2019
Adviescommissie 3-04-2019 cie GP
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met de aanmelding van de Spoorzone en de scholenlocatie Noordendijk willen wij een forse bijdrage leveren aan het versnellen van de bouwopgave. Een tweede belangrijk doel is dat we in de aanloop naar de Omgevingswet ervaring gaan opdoen met het omgevingsplan, de rechtsopvolger van het bestemmingsplan.

Gepubliceerd 14-03-2019