Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2367619

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2367619

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2367619
Onderwerp Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake aanmelden experiment Crisis- en herstelwet bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 18:08:48
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fractie PVV legt een stemverklaring af.

Vergadering - Commissie Grote Projecten - woensdag 3 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van de presentatie van Eelco Hoff (senior beleidsadviseur) en Conny van Rijk (senior adviseur planjuridische zaken). In het belang van de versnelling van de grote projecten concludeert de commissie dat zij zich kan vinden in een aanmelding voor een experiment met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte voor de Spoorzone en scholenlocatie Noordendijk.

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Alleen de PVV-fractie is voor bespreking op een later moment.

Wethouder Burggraaf zegt toe het hele ontwikkeltraject van Amstelwijck met de commissie Grote Projecten te bespreken en dit te doen samen met ontwikkelaars en andere partners.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 19 maart 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel in handen te stellen van de commissie Grote Projecten.