Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2366472

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2366472

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2366472
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Cijfermatige ontwikkelingen jeugdhulp
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 17:10:17
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2388229 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over wachttijden jeugdhulp D Coenen programma 11-04-2019
2366629 Nee Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie PvdA over wachttijden D Coenen programma 14-03-2019