Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2366472

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2366472

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2366472
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Cijfermatige ontwikkelingen jeugdhulp
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 17:10:17
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt de motie Jeugdhulp tekorten (M2) aan met 35 stemmen voor, en 4 tegen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 14 mei 2019 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Fractie PvdA vindt de wachtlijsten te lang. Ouders en kinderen moeten te lang wachten op een intake en nadien te lang wachten op zorg. De fractie kondigt een motie die het college oproept dit punt (budgettair) te adresseren op het VNG-congres. Ook andere fracties maken enkele punten. In reactie op de commissie zegt de wethouder toe:
- de resultaten van de pilot vraagverheldering te delen zodra deze beschikbaar zijn en uit te zoeken of dit wellicht leidt tot verdringing (langere wachtlijsten) elders
- trends en duiding daarvan te geven over wachttijden en -lijsten (op basis van gegeven St. Jeugdteams)
- te laten weten hoe de verbinding is tussen zaken van Veilig Thuis naar de jeugdteams (reactietijden, wachtlijsten etc.)
- binnen een week uit te zoeken wat is toegezegd over uitwerking Lokaal plan jeugd - en dit te doen

De commissie besluit de RIB te bespreken in de raad en deze te beperken tot de motie van de PvdA (standaard spreektijd).

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 19 maart 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Diverse fracties steunen het voorstel van fractie PvdA voor bespreking in de commissie met als politieke vraag: vinden fracties de wachttijden aanvaardbaar? Verzoek is om bij de bespreking de beantwoording van art.40-vragen (PvdA) over jeugdzorgcijfers te betrekken.