Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2366472

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2366472

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2366472
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Cijfermatige ontwikkelingen jeugdhulp
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 17:10:17
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2019 14:00
Motie titel M2 Motie Jeugdhulp Tekorten
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-05-2019
Motietekst:
DRAAGT HET COLLEGE OP: 1. Vanuit Dordrecht en regio een motie en/of amendement in te dienen of te steunen tijdens de ALV van de VNG om de noodzaak van toereikende Rijkscompensatie voor de tekorten in de jeugdhulp te bepleiten; 2. De gemeenten in onze regio op te roepen zich aan te sluiten; 3. Om op alle andere mogelijke manieren de ministers van VWS en van Financiƫn met klem op te roepen voldoende financiƫle middelen ter compensatie van de tekorten in de jeugdhulp aan Dordrecht, Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid te doen toekomen.
M2 Motie Jeugdhulp Tekorten.pdf
Stemming M2 Motie Jeugdhulp Tekorten.pdf
Stand van zaken: