Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2366465

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2366465

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2366465
Onderwerp Uitbrengen Zienswijze op bijdrageverordening Dienst Gezondheid & Jeugd
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 13:27:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is het eens met de verdeling zoals aangegeven, maar wil graag haar teleurstelling kenbaar maken over de gevolgen die de Dienst Gezondheid en Jeugd heeft gegeven aan de eerdere zienswijzen van Dordrecht. De commissie besluit, vooruitlopend op de zienswijze die Dordrecht zal geven op de Begroting 2020 van de Dienst Gezondheid en Jeugd, ook in deze zienswijze alvast haar ongenoegen ten aanzien van het gevoerde beleid kenbaar te maken. De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 19 maart 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te bespreken in de commissie Bestuur en middelen met als politieke vraag: hoe verhoudt de nieuwe verdeelsleutel zich tot de solidariteitsregels van de gemeentes onderling? (CDA)