Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2366456

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2366456

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2366456
Onderwerp Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 10:48:04
Onderwerp Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0
Programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Roosmarijn Sweers
Datum B&W Besluit 12-03-2019
Agendacommissie 19-03-2019
Adviescommissie 9-04-2019
Raad 23-04-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De energietransitie krijgt gestaag vorm in Dordrecht. Voortbouwend op de door u vastgestelde Regionale Energiestrategie, het Energieakkoord Drechtsteden, het opgaveplan duurzaamheid 2015-'18 en de vele inspanningen van betrokken partners, is de Transitievisie Warmte 1.0 opgesteld. Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is dat we onze woningen en gebouwen op een andere manier gaan verwarmen en toewerken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Een derde van de totale energievraag in de Drechtsteden wordt op dit moment nog bepaald door het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving en die vraag moet op een andere manier ingevuld worden. Samen met onze partners hebben we de Transitievisie Warmte 1.0 opgesteld. Voor deze 1.0 versie zijn onderzoeken gebruikt en met elkaar vergeleken van PBL (Planbureau Leefomgeving), adviesbureau Overmorgen, adviesbureau voor woningcorporaties Atriensis en HVC. Dit heeft een onderzoeksbeeld opgeleverd van de meest kansrijke warmteopties per wijk en een globale fasering van de aanpak. De Transitievisie Warmte 1.0 is een richtinggevend stuk dat comfort en handelingsperspectief biedt aan betrokken partijen en dat als basis kan dienen voor gesprekken met bewoners (gebouweigenaren), maar ook voor gesprekken met het Rijk over onder andere financieringsinstrumenten. Hiermee: - geven we richting aan hoe de aardgasvrije gebouwde omgeving eruit gaat zien; - bieden we kaders voor huidige kansen en ontwikkelingen van initiatieven gebouweigenaren; - leggen we de basis voor gesprek en verdere uitwerking naar de definitieve Transitievisie Warmte in 2021 met uitvoeringsplannen per wijk. In de Transitievisie warmte 1.0 zijn hiervoor de randvoorwaarden, bijbehorende uitgangspunten, criteria en voorkeursvolgorde van warmteopties opgenomen. Uw raad wordt voorgesteld de Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen en te hanteren als basis voor nadere uitwerking.

Gepubliceerd 14-03-2019