Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2364200

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2364200

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2364200
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet om het Kildepot geschikt te maken voor tijdelijke opslag sterk vervuilde grond
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 11:34:09
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van krediet om het Kildepot geschikt te maken voor tijdelijke opslag sterk vervuilde grond Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet om het Kildepot geschikt te maken voor tijdelijke opslag sterk vervuilde grond Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Geschikt maken Kildepot voor tijdelijke opslag sterk vervuilde grond OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype BWNR 219009 - Voorblad.xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWNR 219009 rubriek 6 Krediet PFOA Gronddepot exploitatie.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWNR 219009 rubriek 7 Krediet PFOA Gronddepot investering.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 2262472 B&W besluit
Icoon voor documenttype 20190405 Technische vragen PvdA inz. Kildepot Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2262472 Raadsbesluit