Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2362516

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2362516

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2362516
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie D66 over Uitvoering toekomstvisie sportparken een oplossing voor "De Paraplu"
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2019 14:10:42
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2312635 Nee Vragen ex artikel 40 RvO van de fractie D66 over Uitvoering toekomstvisie sportparken een oplossing voor ‘De Paraplu’ D Coenen programma 12-12-2018