Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2362516

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2362516

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2362516
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie D66 over Uitvoering toekomstvisie sportparken een oplossing voor "De Paraplu"
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2019 14:10:42
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 19 maart 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 maart 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie gaat in gesprek met vijf insprekers: Arie in 't Veld (v.v. Dubbeldam), Erik Hoffmann (Movado), Cor Slotboom (TTVD), Mark van der Sluijs (Next Volley Dordrecht) en Mieke Visser (hondenpraktijk Fjurdy). De commissie besluit de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel te verplaatsen naar 19 maart.