Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2361305

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2361305

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2361305
Onderwerp Vaststellen aangepast Reglement van Orde van de vergaderingen van de raad en commissies
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 06-03-2019 16:04:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2259666 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2259666 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Overzicht belangrijkste inhoudelijke wijzigingen Reglement van Orde Algemeen
Icoon voor documenttype Artikelsgewijze toelichting Reglement van Orde gemeenteraad en commissies Dordrecht 2019 Algemeen
Icoon voor documenttype RB - Ontwerp raadsbesluit Reglement van Orde gemeenteraad en commissies Dordrecht 2019 (MET WIJZIGINGEN BIJHOUDEN) Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen aangepast Reglement van Orde van de vergaderingen van de raad en commissies Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2259666 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2259666 Raadsbesluit