Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2360766

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2360766

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2360766
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Visie Opvang
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2019 13:18:58
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Startnotitie Visie Opvang Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Vaststellen Startnotitie Visie Opvang Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Startnotitie Visie Opvang OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage Transformatieagenda BW en Opvang raad 1.0.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage Agenda huisvesting kwetsbare groepen 2018.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Begrippen in het kort.docx Bijlage
Icoon voor documenttype BWbesluit B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2259130 Raadsbesluit